Om Learnable

Learnable är ett innovativt projekt utvecklat av en grupp forskare, entreprenörer och innovatörer med målet att främja lärande och öka intresset för kunskap genom en applikation. Applikationen är utformad för att stimulera lärande genom att öka motivationen, lusten och nyfikenheten hos användaren. Projektet finansieras av Vinnova, den svenska myndigheten för innovation. Learnable syftar till att skapa nya insikter om hur teknologi kan användas för att förbättra lärandeupplevelsen och bidra till en bättre framtid genom lärande.

Bli pilottestare för forskningen

Delta i ett forskningsprojekt om motivation och lust till lärande Learnable är ett forskningsprojekt med syfta att stärka det livslånga lärandet genom att använda sig av evidensbaserade drivkrafter. Du som kursledare kan nu får delta i projektet via en webbaserad tjänst utformad för att stärka livslångt lärande genom att motivera kursdeltagare till självreflektion.

 

Livslångt lärande

Livslångt lärande är en av centrala komponenterna i dagens kunskapsbaserade samhälle. Det innebär en strävan efter kontinuerlig kunskapsförvärv och kompetensutveckling under hela livet. Denna strategi har blivit alltmer relevant i en värld som präglas av snabb teknologisk utveckling och komplexa samhällsförändringar. Inom ramen för livslångt lärande är självreflektion och självstyrning avgörande. Individen måste aktivt söka kunskap och utveckla sina färdigheter för att hålla jämna steg med förändringarna i arbetslivet och samhället i stort. Detta kräver en förmåga att identifiera sina egna inlärningsbehov och att vara villig att investera tid och ansträngning i utbildning och träning.

Om teamet

Bakom Learnable finns en sammanslutning av forskare, entreprenörer och innovatörer som delar en gemensam vision: att utveckla effektiva och engagerande metoder för att främja lärande. Teamet, som leds av projektledaren Prof. Jessica K. Ljungberg från Luleå tekniska universitet, består av professionella med olika bakgrunder. Dessa inkluderar Helena Sjöström från Nox Consulting, Mikael Ahlström från Sprout Park, Katarina Pietrzak från RISE, Elisabeth Åström från Umeå universitet och Daniel Sörman från Luleå tekniska universitet.

Nyheter

Edtech Workshop: Lärandets Drivkrafter

Luleå Tekniska Universitet och Sprout Park samarbetar i ett Vinnova-finansierat projekt om livslångt lärande. En workshop för deltagare att bidra till forskningen äger rum den 4 oktober i Stockholm eller online.

Read more >>

Vägen till En Värdefull Framtid

Hand upp om du, precis som vi, tycker att livslångt lärande är superviktigt och kul! Vi brinner för att så många som möjligt i Sverige ska vilja, våga och ha förutsättningar att lära sig genom hela livet.

Read more >>

Om studien

Hur utförs studien?

Administrativa ledare, som kursansvariga eller internutbildningskoordinatorer, erbjuder frivilligt deltagande i projektet. Det är önskvärt att kursen har teoretiskt innehåll, och den kan levereras fysiskt eller online med hjälp av digitala verktyg. Inlärningsaktiviteten bör pågå i minst fyra veckor för att ge deltagarna tillräckligt med tid för spridda reflektioner. Deltagarna kommer regelbundet ombedjas att använda en applikation för att reflektera över sitt eget lärande.