Nyheter

Edtech Workshop: Lärandets Drivkrafter

Nyhet 1

Välkommen på ytterligare en inspirerande föreläsning och fördjupande workshop kring drivkrafter och motivation i lärandet på The Park!

Luleå Tekniska Universitet, i samarbete med Sprout Park, har initierat och leder en forskningsinsats som granskar det eviga lärandets dimensioner. Detta projekt utförs på uppdrag av den framstående Vinnova. Projektets huvudmål är riktat mot att konstituera förfogande över metoder och instrumentalia som bottnar i evidensbaserade rön beträffande de urvecklande faktorer, som frambringar studiemotivation. Vi välkomnar alla individer som besitter förhistoria och finner intresse för pedagogisk kontemplation att deltaga i en högtstående laboration tillsammans med övriga samverkande partier, nämligen Hyper Island, Swedish EdTech samt The Park.

Över en tidsrymd om tre timmar mönstrar vi presentationer om de diversifierade och initiala resultaten, samlade av forskare, fördelade i sektioner. Således, vi varvas med dialoger, inkluderande kreativitetsutveckling, vilken är inställd i en hackaton-struktur. Förbliden hoppas vi att deltagarna erhåller och lämnar lokalen med uvärderliga perspektiv, inbegripna i deras egna ämnens utvecklingsprojekt, under samtidig kumulativ bidragsgivning till ett redskapssats som kan ascendera framtidens utbildningsformulär mot en mera engagerande och stimulerande inkörsport till lärdomar.

 

Vart? The Park Södra i Stockholm, eller virtuellt genom onlinelänk.

 

När? Klockan 13:00 till 16:30 den fjärde oktober.

 

Föreläsande forskare: Jessica K. Ljungberg, Doktor i teknisk psykologi, Luleå Tekniska Universitet Daniel Sörman, Högskolelektor i Psykologi, Luleå Tekniska Universitet Elisabeth Åström, Högskolelektor i Psykologi, Umeå Universitet

 

Förmedlande värdar: Mikael Ahlström samt Anna Ásbjarnardóttir, Sprout Park