Om studien

Du som är ansvarig för exempelvis en kurs eller

internutbildning erbjuder alla de som deltar möjligheten att vara med i projektet. Deltagandet är naturligtvis frivilligt.

 

Det är önskvärt att kursen har någon form av teoretiskt innehåll. Detta då den formen av utbildning möjligen gör det enklare för deltagarna att reflektera över sitt lärande. Kursen kan vara av sådan form att den ges antingen fysiskt på plats eller på distans. Detta möjliggörs av att reflektionerna utgår från en digital verktygslåda.

 

Lärandeaktiviteten bör pågå i minst 4 veckor. Detta för att få reflektionstillfällen utspridda över tid. För deltagarna finns sedan möjlighet att variera mängden reflektioner.

 

Under deltagarnas lärandeaktivitet kommer de regelbundet ombedjas att gå in i applikationen

och genomföra reflektioner kring det egna lärandet