Bli pilottestare för forskningen

Delta i ett forskningsprojekt om motivation och lust till lärande Learnable är ett forskningsprojekt med syfta att stärka det livslånga lärandet genom att använda sig av evidensbaserade drivkrafter. Du som kursledare kan nu får delta i projektet via en webbaserad tjänst utformad för att stärka livslångt lärande genom att motivera kursdeltagare till självreflektion.

 

Vi söker dig som är kursledare för utbildningsprogram inom universitet, högskola eller privata utbildningar och vill vara med och driva forskningen kring lärandets drivkrafter framåt och samtidigt testa ett nytt verktyg på din kurs tillsammans med deltagarna.

Boka ett möte för mer information, eller så kan du ansöka direkt här så återkommer vi med möjligheten och planeringen av hur vi kan aktivera verktyget Learnable med självreflektioner i just din utbildning.

 

    Boka ett möte