Nyheter

Teknikcollege 2023: Grön Omställning och Ny Teknik

Att förstå nyfikenheten – Från insikt till inlärning

Årets Teknikcollege Rikskonferens 2023, modererad av Frida Andersson och vd Peter Stenberg, hade temat “Grön omställning och ny teknik”. Konferensen bjöd på insiktsfulla diskussioner och presentationer från ledande företrädare inom olika branscher.

 

Tisdag 21 november:

Evenemanget inleddes med en mingellunch och registrering kl. 12:00 följt av konferensstart kl. 13:00. Representanter från Industrirådets medlemsorganisationer, såsom Klas Wåhlberg, Pia Sandvik, Per Hidesten och Eva Glückman, delade insikter om den pågående gröna omställningen och ny teknik inom sina branscher.

 

Efter detta diskuterades livslångt lärande i en AI-driven tid av Katarina Pietrzak och Micke Kring från RISE. Fokus låg på kompetensutveckling och bildning i ljuset av teknologiska framsteg och hur man inkluderar alla i lärandeprocessen.

 

Therese Ranagården från AFRY presenterade utmaningarna inom grön omställning i livsmedelsbranschen och dess påverkan på behovet av nya tekniklösningar och samarbeten.

 

Dagen avslutades med seminarier och en panel diskussion om samverkansprojekt, följt av en middag på Lindholmens konferenscenter med utdelning av årets samverkanspriser.

 

Onsdag 22 november:

Konferensens andra dag inleddes med Elin Hermansson från Hållbar Kemi 2030, som diskuterade den pågående gröna revolutionen i kemiindustrin i Stenungsund. Hon berörde även de hinder som behöver övervinnas för att påskynda omställningsarbetet.

 

Därefter presenterades seminarier där deltagarna kunde välja mellan olika spår, bland annat om Sveriges behov av en strategi för STEM och hur man skapar nyfikenhet för lärande.

 

Oskar Falk från NOVO Energy delade insikter om batteriers roll i den gröna omställningen i Göteborgsregionens industri. Konferensen avslutades kl. 12:00 med en mingellunch innan hemfärd. Under de två dagarna diskuterades också olika seminarier om ämnen som strategier för STEM, samverkan för kompetensutveckling, och hur man flyttar klassrummet till företagen.

 

Slutsats:

Program Teknikcollege Rikskonferens 2023 erbjöd en djupdykning i den pågående gröna omställningen och den snabbt framväxande tekniken. Branschrepresentanter och experter delade insikter och diskuterade frågor som livslångt lärande, hållbar produktion, och industrins roll i den gröna omställningen. Konferensen fungerade som en plattform för kunskapsutbyte och främjande av samarbete för att möta de utmaningar och möjligheter som den teknologiska framstegen medför.